Posts Tagged ‘Cai Shen Ye’

Altar

4

Tai Shang Lao Jun, Er Lang Shen, Jiu Tian Xuan Nu, Han Tan Kong, Guan Sheng Di Jun, Xuan Tian Shang Di, Fu De Zheng Shen, Lu Dong Bin, Zhong Kui.

 

Han Tan Kong (Zhao Gong Ming)

Terlampir saya tuliskan “Hikayat” HAN TAN KONG yang saya ambil dari buku “Dewa Dewi Kelenteng” terbitan Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong, Gedung Batu – Semarang.

zhaogongming

Xuan Tan Yuan Shuai (Hian Tan Goan Swee – Hokkian) seringkali disebut Cai Shen Ye (Jay Sin Ya – Hokkian) atau Dewa Kekayaan.

Read the rest of this entry »